Za svaku ranu pravi zavoj

Zbrinjavanje akutnih ili kroničnih rana zahtijeva pažljivo postupanje koje je brižno prilagođeno fazama cijeljenja rane i uključuje primjenu odgovarajućih zavoja. Potrebno je izbjeći infekciju rane i učinkovito te ustrajno poticati proces cijeljenja rane uz maksimalnu poštedu pacijenta. S linijom proizvoda Suprasorb liječnicima i medicinskom osoblju nudimo potpunu paletu proizvoda za vlažno zbrinjavanje rana za: sve faze cijeljenja, sve stupnjeve eksudacije, inficirane i neinficirane rane, tj. kompletan asortiman međusobno pažljivo prilagođenih komponenti. Vlažni zavoji za rane osiguravaju idealan okoliš za brojne procese koji određuju tijek zacjeljivanja. Ovi provodi odgovaraju najnovijem stupnju razvoja.

Lomatuell® H

Suprasorb® A

Suprasorb® A + Ag

Suprasorb® C

Suprasorb® G

Amorfni gel u brizgalici

Suprasorb® H

Suprasorb® Liquacel

Suprasorb® P

Suprasorb® P silicone

Suprasorb® X

Hidro-balans povoj

Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobni hidro-balans povoj za rane

Vliwaktiv®

Vliwaktiv® Ag