Ela

Bolnički krevet

HLK-6

Dizalica za prijenos pacijenta

Kira

Mehanički krevet za njegu

Kira 2

Tromotorni krevet za njegu

Kira 2

Četveromotorni krevet za njegu

Kira 3

Četveromotorni krevet za njegu

Viro II

Čelični noćni ormarić

Vito

Drveni noćni ormarić

Vito I

Drveni noćni ormarić

Vito ||

Drveni noćni ormarić