Suprasorb® C kolagen povoj

Aktivno pospješuje cijeljenje rane

Suprasorb® C nativna je resorbirajuća kolagenska spužva koja ubrzava cijeljenje rane. Svoju prirodnu snagu oslobađa putem čistog kolagena otvorenih pora. U doticaju s eksudatom iz rane, Suprasorb® C stvara gel i brzo te djelotvorno, zajedno s tekućinom, upija i čimbenike koji inhibiraju cijeljenje rane. Uz to, Suprasorb® C podupire i fizičko zaustavljanje krvarenja u rani.

Suprasorb® C uravnotežuje stanje u rani u svakoj fazi procesa cijeljenja: vežu se čimbenici koji ometaju proces cijeljenja, kao što su na primjer proteaze, radikali i citokini, a štite se čimbenici rasta koji potiču cijeljenje. Stimulira se migracija fibroblasta potrebnih za stvaranje granulacijskog tkiva i potiče rast epidermalnih stanica.

Suprasorb® C nudi sigurnost liječenja u tri faze: u fazi eksudacije zahvaljujući čišćenju rane i optimiranju okoliša rane, u fazi granulacije zahvaljujući stimulaciji granulacijskog tkiva, a u fazi epitelizacije zahvaljujući ubrzanju re-epitelizacije.

Suprasorb® C
  • indiciran za stagnirajuća stanja rane koja ne reagiraju na tradicionalne povoje
  • za dijabetički ulkus, dekubitalne ulceracije, venski ili miješani vaskularni ulkusi, kirurške rane sa sekundarnim cijeljenjem
  • ubrzava cijeljenje rane
  • porozna struktura s jako izraženom kapilarnom aktivnošću omogućuje upijanje tekućine
  • fizikalna osobina s kontinuiranom apsorpcijom eskudata rezultira upijanjem staničnog debrisa
  • inducira se migracija fibroblasta i stimulira sinteza kolagena
  • tijekom faze granulacije i na početku faze epitelizacije kontinuirana opskrba oštećenja visokokvalitetnim kolagenom podupire stvaranje novih kolagenskih fibrila i vlakana od strane vlastitog tijela
  • popravak dna rane potiče potrebnu proliferaciju i migraciju epidermalnih stanica, a to pomaže u cijeljenju rane
  • kolagen iz teleće kože
sterilan, pojedinačno pakiran
Dimenzije (cm) Jedinica pakiranja Kataloški broj (REF) Narudžba
4 x 6 x 0,8 5/225 20481 Kupi odmah
6 x 8 x 0,8 5/180 20482 Kupi odmah
8 x 12 x 0,8 5/90 20483 Kupi odmah