Pravilno liječenje venskog ulkusa

Zahtjevno kombiniranje pojedinačnih komponenata prilikom liječenja venskog ulkusa koči učinkovitost. Zbog toga preporučamo sustav za kompresiju Rosidal® sys koji sadrži međusobno pomno prilagođene komponente visoke i trajne kvalitete. Ovaj praktični sustav, sadržan u jednom kompletu, obuhvaća sve medicinske komponente potrebne za dobru kompresivnu terapiju. Kratko-elastični sustav za kompresiju Rosidal® sys omogućuje djelotvorno zbrinjavanja ulkusa potkoljenice venskog porijekla. Ograničena elastičnost tkanine dovodi do brže dekongestije zahvaćenog ekstremiteta. U akutnoj fazi Rosidal® sys ostavlja se na nozi danonoćno, do sedam dana. Proizvod se odlikuje komponentama koje su iznimno dobro podnošljive za kožu. Za optimalno zbrinjavanje rane može se, sukladno fazi u kojoj se rana nalazi, dodatno primijeniti obloga za rane, na primjer iz linije Suprasorb®. Dinamika previjanja utvrđuje se individualno za svakog pacijenta.

Rosidal® sys