Sentina® Inko-Slip

Zatvoreni inkontinentni sustav

Sentina® Inko-Form

Otvoreni sustav za inkontinenciju