Sentina® Inko-Slip

Zatvoreni inkontinentni sustav