Suprasorb® Liquacel

Hidroaktivni vlaknasti povoj

Suprasorb® Liquacel u kontaktu s eksudatom rane stvara kohezivni gel, koji obuhvaća eksudat, debris i bakterije te ih proslijeđuje u sekundarni povoj, npr.Suprasorb P. Time se eksudat zadržava dalje od ruba rane, smanjuje rizik od maceracije, a cijeljenje rane pospješuje. Suprasorb® Liquacel se odlikuje jednostavnom primjenom i u vlažnom stanju: povoj se može brzo i jednostavno promijeniti u jednom komadu. Atramautsko previjanje tako potiče cijeljenje rane. Primarni povoj se može rezati i nabirati, a može se primijeniti i kao ispun za ranu. Potpuno prekriva dno rane bez zaljepljivanja.

Suprasorb® Liquacel
 • rane sa sekundarnim cijeljenjem koje su eksudirajuće i površinske do duboke
 • kronične rane
 • akutne rane
 • traumatske rane i rane koje su sklone krvarenju
 • postoperativne rane
 • pomaže kod zaštite ruba rane i okolne kože od maceracije
 • učinkovito reguliranje eksudata potiče vlažno cijeljenje rane i proces ozdravljenja
 • jednostavna primjena u vlažnom stanju, jer se može ukloniti u jednom komadu
 • Suprasorb® Liquacel se u suhom stanju može lako izrezati na veličinu rane. Povoj treba prelaziti rubove rane za oko 1 cm.
 • Duboke rane rahlo tamponirati tamponadom do 85% tako da prelazi rubove rane oko 2,5 cm.
 • Kontraindikacije:
  • opekline 3. stupnja
 • poznata preosjetljivost na proizvod ili njegove sastavne dijelove
sterilno, pojedinačno pakirano
Veličina (cm) Jedinica pakiranja Kataloški broj (REF) HZZO Narudžba
kompresa
5 x 5 10/100 33435 212031107006 Kupi odmah
10 x 10 10/100 33436 212031108019 Kupi odmah
15 x 15 5/50 33437 212031108020 Kupi odmah
tamponada
2 x 45 5/50 33438 0212031109003 Kupi odmah