Suprasorb® P silicone

Povoj za rane s osjetljivom okolnom kožom

Suprasorb® P silicone je troslojan povoj za rane od mekanog silikonskog sloja na strani prema rani, sloja od poliuretanske pjene i poliuretanskog nosivog sloja. Suprasorb® P silicone održava vlažan milje za cijeljenje rane i time potiče prirodno cijeljenje. Eksudat se, kao i čimbenici koji ometaju cijeljenje rane kao npr. proteaze, brzo i ravnomjerno upijaju u povoj. Suprasorb® P silicone postiže dobru regulaciju eksudata zbog otvorenih pora u pjenastoj strukturi i izdašno dimenzioniranoj perforaciji u silikonskom prijanjajućem sloju. Povoj za ranu se lako stavlja i može se gotovo bezbolno ukloniti - Suprasorb® P silicone naročito je nježan naspram dna rane i osjetljive okolne kože. Suprasorb® P silicone prianja na naročito zahtjevnim mjestima na tijelu. Silikonski pjenasti povoj je dostupan sa ili bez ljepljivog ruba.

Suprasorb® P silicone
 • slabo do srednje eksudirajuće rane
 • površinske do duboke rane (kod dubokih rana kombinirati s prikladnim ispunom za rane)
 • u svim fazama cijeljenja rane:
  • ulkusi različitog nastanka
  • dekubitus
  • dijabetički ulkusi
  • opekline prvog i drugog stupnja
 • za sprečavanje oštećenja i pucanja kože
 • lako se postavlja i gotovo bezbolno uklanja
 • štiti dno rane i osjetljivu okolnu kožu
 • pouzdano regulira eksudat i potiče vlažan milje za cijeljenje rane
 • border (s ljepljivim rubom) i non-border (bez ljepljivog ruba)
 • Suprasorb® P silicone može se koristiti kao sekundarni povoj kod potencijalno inficiranih rana u okviru redovite antimikrobne terapije.
 • U suhom stanju Suprasorb® P silicone može se lako izrezati na veličinu dna rane. Povoj treba prelaziti rubove rane za oko 2 cm.
silikon-pjenasti povoj, sterilan, pojedinačno pakiran
Veličina (cm) Jedinica pakiranja Kataloški broj (REF) HZZO
border (s ljepljivim rubom)
7,5 x 7,5 10/100 32445 209031122012 Kupi odmah
10 x 10 10/100 32446 209031123040 Kupi odmah
15 x 15 5/50 32447 209031123041 Kupi odmah
15 x 20 5/50 32448 209031123042 Kupi odmah
non-border (bez ljepljivog ruba)
5 x 5 10/100 32440 209031122010 Kupi odmah
7,5 x 7,5 10/100 32441 209031122011 Kupi odmah
10 x 10 10/100 32442 209031123037 Kupi odmah
15 x 15 5/50 32443 209031123038 Kupi odmah
15 x 20 5/50 32444 209031123039 Kupi odmah