Metalline®

Višeslojna specijalna kompresa

Prilikom drenaže potrebno je brzo zbrinjavanje rane, koje je primjereno njenom stanju. Pri ovim indikacijama Metalline® drenažne i trahealne komprese iskazuju svojstva karakteristična za liniju Metalline® kao što je to brzo uklanjanje eksudata, čime se smanjuje opasnost od infekcije. Budući da se Metalline® ne lijepi za ranu, osigurano je bezbolno previjanje.

Metalline®
Za pokrivanje svih vrsta rana, posebno se preporučuju za:
 • abrazije
 • opekline
 • kemijske opekline
 • operacijske rane
 • u okviru primarnog zbrinjavanja
 • smanjen rizik lijepljenja za ranu
 • gotovo bezbolno previjanje
 • blagotvorno djelovanje na ranu
 • propušta zrak i vodenu paru
 • podatna i mekana
 • dobra drenaža
 • Viskoza (očvrsnuta akrilatnim vezivom), gornji sloj komprese obložen aluminijem.
Veličina (cm) Jedinica pakiranja Kataloški broj (REF) Narudžba
sterilna, pojedinačno pakirana
8 x 10 10/560 23083 Kupi odmah
10 x 12 10/300 23084 Kupi odmah
sterilna, pojedinačno pakirana u kartonu za OP, ambulante i liječničke ordinacije
8 x 10 50/600 23081 Kupi odmah
10 x 12 50/300 23082 Kupi odmah
10 x 20 50/300 23087 Kupi odmah