Porotape®

Povoj za potporu, rasterećenje i profilaksu

Porotape® je prikladan za djelomičnu imobilizaciju s funkcijom podupiranja i rasterećenja zglobova, tetiva, mišića i ligamenata. Osim toga služi kao profilaktični zavoj za sprečavanje preopterećenja i ozljeda. Porotape® se stavlja izravno na kožu ili u kombinaciji s ljepljivim povojima tj. Haftanom.

Porotape® je neelastičan, stabilan i čvrst. Može se poprečno i uzdužno kidati, što služi za mijenjanje duljine i širine kada je potrebna uska traka, kao na primjer za zglob prsta. Nadalje, Porotape® je vodootporan, lako se odmotava i sadrži kvalitetno ljepilo. Nazubljeni rub olakšava odvajanje i sprečava izvlačenje niti na rubovima.

Porotape®
 • za djelomičnu imobilizaciju s funkcijom podupiranja i rasterećenja zglobova, tetiva, mišića i ligamenata
 • za profilaktične zavoje za sprječavanje preopterećenja i ozljeda
 • može se primijeniti izravno na kožu ili u kombinaciji s ljepljivim povojem (Haftan®)
 • nije elastičan
 • čvrst
 • može se kidati poprečno i uzdužno
 • vodootporan
 • kvalitetno ljepilo
 • lako se odmotava
 • nazubljeni rub olakšava kidanje i sprečava izvlačenje niti na rubu
 • 100% viskoza
 • ljepilo s cinkovim oksidom i kaučukom
10 m dužine
Veličina (cm x m) Jedinica pakiranja Kataloški broj (REF) Narudžba
2,5 x 10 6/120 30081 Kupi odmah
3,8 x 10 1/96 30084 Kupi odmah
3,8 x 10 12/96 30082 Kupi odmah
5,0 x 10 6/72 30083 Kupi odmah